• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.2/2023

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 24.3.2023 od 19:00 hodin.

Návrh programu:

  1. Darovací smlouva – Středočeský kraj
  2. Kupní smlouva č. 171
  3. Rekonstrukce obecního úřadu
  4. Žádost o směnu a prodej části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení č. 78.
  5. Různé

v.r. Josef Brom – starosta