• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.3/2023

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 14.5.2023 od 15:30 hodin.

Návrh programu:

 1. Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Starkoč.
 2. Rozpočtové opatření č.2/2023
 3. Výběr barevného provedení fasády obecního úřadu
 4. Informace o odpadech za rok 2022, čipování popelnic 2023 - AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.
 5. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství - EKO-KOM, a.s.
 6. Smlouva o Pověření (zmocnění) společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. upravující spolupráci s obcí při zajištění zpětného odběru odpadu.
 7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění zařízení č. 2017022811 - Tlapnet s.r.o.
 8. MMR veřejné budovy – podklady k žádosti o dotaci, budova čp. 45 (škola), projednání nabídky na podání žádosti
 9. Žádost na vyhotovení pamětní desky
 10. Výkup pozemku č. 83
 11. Zpřesnění hranice č. 16
 12. Záměr obce směnit časti pozemku v návaznosti na komunikaci č. 1054/1
 13. Výkup pozemku č. 15
 14. Záměr obce směnit část pozemku z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení č. 12.
 15. Výkup pozemku č. 140
 16. Záměr obce prodat část pozemku z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení č. 94.
 17. Různé

v.r. Josef Brom – starosta