• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.3/2024

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 11.5.2024 od 17:00 hodin.

Návrh programu:

  1. Změnu DSO Mikroregion Čáslavsko na „Mikroregion Čáslavsko, společenství obcí“
  2. ČEZ věcné břemeno č.1
  3. ČEZ věcné břemeno č.2
  4. Dětské hřiště na Vinici
  5. Smlouva o členském příspěvku na financování činností Lípa pro venkov z. s.
  6. Změna katastrální hranice v rámci probíhající KoPÚ Vinaře
  7. Různé

v.r. Josef Brom – starosta