• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.4/2022

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.4/2022 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 18.6.2022 od 18:00 hodin

Návrh programu:

  1. Studie pro akci – sportoviště u obce Vinaře

  2. Studie pro akci – posezení a parčík u obce Vinice

  3. Žádost na zalesnění pozemku

  4. Zrušovací vyhláška

  5. Nařízení obce – zákaz podomního prodeje

  6. OZV o systému nakládání s odpady

  7. OZV o nočním klidu

  8. Různé

v.r. Josef Brom – starosta