• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.4/2023

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 28.6.2023 od 17:00 hodin.

Návrh programu:

  1. Závěrečný účet + zpráva o přezkoumání – Mikroregion Čáslavsko
  2. Smlouva o členském příspěvku 2023 - Lípa pro venkov z. s.
  3. Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti
  4. Různé

v.r. Josef Brom – starosta