• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.5/2020

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.4/2020 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 24.6.2020 od 19:00 hodin

Návrh programu:

 1. Závěrečný účet za rok 2019 
 2. Dohoda o skladování nábytku v čp. 45 
 3. Partnerská smlouva pro turistickou oblast Kutnohorsko a Kolínsko (partnerství obce s oblastní organizací destinačního managementu) 
 4. Kupní smlouva č.120072 na dodávku obecních znaků 
 5. Financování pověřence obce do roku 2022 
 6. Pasport kanalizace 
 7. Možné dopady koronavirové krize na rozpočet obce 
 8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 338/4 v k.ú. Vinaře na parkování I. 
 9. Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání 
 10. Žádost o pronájem části pozemku na parkování 
 11. Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro tělesně postiženou osobu 
 12. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 338/4 v k.ú. Vinaře na parkování II. 
 13. Žádost prodej části pozemku parc. č. 1075 a parc. č. 338/4 
 14. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 338/4 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení 
 15. Spolek „Vinařský hrozen“ 
 16. Různé

v.r. Josef Brom – starosta