• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.5/2022

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.5/2022 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 3.8.2022 od 19:00 hodin

Návrh programu:

  1. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.. UZSVM/SKO/6843/2022-SKOM
  2. Smlouva o dílo – sportoviště u obce Vinaře
  3. Smlouva o dílo – posezení a parčík u obce Vinice
  4. Různé

v.r. Josef Brom – starosta