• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.5/2023

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 18.8.2023 od 17:00 hodin.

Návrh programu:

 1. Složení slibu člena zastupitelstva
 2. Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy Vinaře.
 3. Záměr obce č. 19/2 směnit historicky připlocené pozemky
 4. Záměr obce č. 120 prodat historicky připlocené pozemky
 5. Záměr obce č. 16 směnit/prodat historicky připlocený pozemek
 6. Záměr obce č. 34 prodat historicky připlocený pozemek
 7. Změna na katastru nemovitostí č. 95 oddělení pozemků pod komunikací
 8. Smlouva o zřízení služebnosti a vypořádání vlastnictví č. 49
 9. Kupní smlouva č. 49
 10. Kupní smlouva č. 93
 11. Směnná smlouva č. 100
 12. Záměr obce č. 32 prodat historicky připlocený pozemek
 13. Záměr obce č. 33 prodat historicky připlocený pozemek
 14. Záměr obce č. 18 směnit pozemek
 15. Oprava komunikací
 16. Nákup materiálu na oplocení
 17. Projekt na sběrné místo
 18. Žádost o zaplocení vinohradu
 19. Malba na zeď obecního úřadu
 20. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Okrašlovací spolek Vinařský z. s.
 21. Žádost o umístění dočasné stavby
 22. Různé

v.r. Josef Brom – starosta