• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.6/2020

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.4/2020 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 29.7.2020 od 19:00 hodin

Návrh programu:

  1. Smlouva o členském příspěvku MAS Lípa pro venkov z.s.
  2. Úvěr ČSOB
  3. Vyúčtování neinvestiční dotace na podporu aktivit z rozpočtu obce za rok 2019
  4. Žádost o neinvestiční dotaci pro Šipkařský klub Hospůdka na Vinici na rok 2020
  5. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře
  6. Různé

v.r. Josef Brom – starosta