• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.6/2021

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu

Termín konání: 14.7.2021 od 19:00 hodin

Návrh programu:

 1. Řád veřejného pohřebiště
 2. Smlouva o nájmu hrobového místa Vinaře (smlouvy z roku 2014 končí k 31.12.2023)
 3. Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti
 4. Smlouva o kopání hrobů, stavbě a otevírání hrobek s firmou
 5. Pohřební služba Jeřábek spol. s r.o.
 6. Darovací smlouva - podpora obcím postiženým živelnou pohromou
 7. Výrobní a skladovací hala, Vinařství Alois Holík
 8. Přístřešek na Vinici
 9. Veřejná doprava - standardy dopravní obslužnosti
 10. Vybudování obecních bytů v obci Vinaře
 11. Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) Vinaře
 12. Kronika 2019
 13. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Vinařský hrozen zs.
 14. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Šipkařský klub (Hospůdka na Vinici)
 15. Žádost o dotaci, finanční příspěvek pro Klub deskových her
 16. Finanční příspěvek na kurz trénování paměti
 17. Různé

v.r. Josef Brom – starosta