• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.6/2022

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.6/2022 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 16.9.2022 od 19:00 hodin

Návrh programu:

 1. Žádost o zaplocení obecního pozemku u vinohradu 
 2. Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce Vinaře
 3. Dohoda o úhradě provozních nákladů na el. energii na ČOV
 4. Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
 5. Kronika obce za rok 2021
 6. Žádost č. 12 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 7. Žádost č. 24 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 8. Žádost č. 49 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 9. Žádost č. 78 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 10. Žádost č. 93 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 11. Žádost č. 94 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 12. Žádost č. 100 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 13. Žádost č. 136 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 14. Žádost č. 171 o prodej (směnu) části pozemku v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 15. Různé

v.r. Josef Brom – starosta