• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.6/2023

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem.

Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 27.9.2023 od 19:00 hodin.

Návrh programu:

  1. Rozpočtové opatření č.4/2023
  2. Územní plán Vinaře – pořízení změny č.2 zkráceným postupem
  3. Územní plán Vinaře – návrh obsahu změny č.2
  4. Územní plán Vinaře – jmenování zastupitele
  5. Různé

v.r. Josef Brom – starosta