• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.7/2021

Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu

Termín konání: 1.10.2021 od 19:00 hodin

Návrh programu:

  1. Rozpočtové opatření č.4
  2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2021
  3. Zajištění stravování u voleb
  4. Hřiště ve Vinařích
  5. Dětské hřiště na Vinici
  6. Různé

v.r. Josef Brom – starosta