• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.8/2022

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.8/2022 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 21.11.2022 od 16:00 hodin

Návrh programu:

  1. Složení slibu člena zastupitelstva obce
  2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby SoBS VB 45743/IV-12-6031668
  3. Rozpočet pro rok 2023
  4. Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2022
  5. VHS Benešov – Kalkulace cen pro stočné 2023
  6. AVE – navýšení cen pro rok 2023
  7. Různé

v.r. Josef Brom – starosta