• Změna ve vedení obce

Vážení občané, 

vzhledem k tomu, že místostarostka obce Bc. Ivana Nováková dne 18. 4. 2021 rezignovala na svou funkci i mandát zastupitelky, obracejte se prosím ve všech úředních věcech přímo na starostu obce, případně řešte v úředních hodinách obecního úřadu.

Samolepky pro označení popelnic na svoz bio odpadu  jsou k vyzvednutí na obecním úřadě v úředních hodinách anebo po telefonické dohodě na tel. č. 607 769 616. 

Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se uložení vedení nízkého napětí do země ve Vinařích je aktuálně starosta obce.


Navazující kroky budou předmětem jednání zastupitelstva obce dne 29. 4. 2021.

Autor: Webmaster