RESTAURACE, BARY, HERNY

 • Mohou otevřít restaurace apod., počet návštěvníků omezen.
 • Zákazníci musí být schopni prokázat bezinfekčnost.
 • Do restaurací mohou lidé i na základě samotestu, a to i přímo na místě.
 • Pro vstup na diskotéky negativní samotest nestačí.
 • Živá hudba a tanec nejsou povoleny.
 • SKUPINOVÉ PROHLÍDKY

 • V muzeích, galeriích a v památkách se povolují skupinové prohlídky pro max. 10 lidí. Pokud účastníci prokáží bezinfekčnost (očkování, negativní test, nebo max. 180 dní od prodělaného covidu),může se prohlídky zúčastnit až 30 lidí.
 • Stejné podmínky platí i pro skupinové prohlídky v ZOO nebo botanických zahradách.
 • SHROMAŽĎOVÁNÍ

 • Pro spolkové, sportovní, tradiční akce a slavnosti platí nově limit 75 lidí uvnitř a 150 venku. Doklad o bezinfekčnosti nutný.

 • SPORT

 • Smí otevřít venkovní i vnitřní bazény, sauny, welness zařízení.
 • Počet návštěvníků omezen. Všichni kromě dětí do 6 let se musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti (platný test, prodělaný covid v posledních 180 dnech nebo očkování).

 • TESTOVÁNÍ

 • Lidé budou mít z veřejného zdravotního pojištění v červnu hrazeny dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy.
 • Zdroj: https://covid.gov.cz/