Čistička obcí Vinaře a Vinice překonávala kruté zimní období, kdy musela pracovat i v mrazech -22°C. V letním období neměla nouzi o vysoké průtoky vody a naházený tuhý komunální odpad, který s nasazením všech sil obsluha čističky pan Josef Brom a pan Zdeněk Vraný úspěšně zvládali.