Vážení spoluobčané, vlastníci půdy, pozemkové úpravy v našem katastru byly zahájeny 29. 6. 2019 na základě 30 podaných žádostí vlastníků, kteří v našem katastru vlastní v součtu nadpoloviční výměru zemědělské půdy (v našem případě 54,85 %). Pozemkové úpravy má v kompetenci Pozemkový úřad Kutná Hora.