Návrh rozpočtu je navržen vyrovnaný.

Příjmy 3.342.000,- Kč
Výdaje 3.342.000,- Kč
Návrh bude po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce.
Během této doby je možné na obecní úřad podávat připomínky.

Přílohy