Záměr prodat pozemek

Středočeský kraj oznamuje následující záměr prodat pozemek podíl id. 1/44 pozemku p.č. 794/19 orná půda do vlastnictví firmy Ječmínkovy sady, s.r.o.