Obec Vinaře v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejňuje svůj záměr 

pronajmout nebytové prostory v budově čp. 45 v obci Vinaře.

Podmínkou pronájmu je provozování spolkové činnosti v obci. Občané mají možnost se k tomuto záměru vyjádřit nejpozději do 30. 04. 2021 na Obecním úřadě ve Vinařích. 

Obec Vinaře si vyhrazuje právo záměr zrušit. 

Josef Brom – starosta

Autor: Webmaster