Návrh rozpočtu je sestaven v třídění podle rozpočtové skladby, kde závazným ukazatelem jsou § rozpočtu.

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je sestaven jako schodkový.

Schodek bude kryt přebytky z minulých let.

Přílohy

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu