Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora (dále jen pobočka)), zahájil dne 29.6.2019, ve smyslu § 6 odst. 3 zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech – v platném znění, na základě žádostí jednotlivých vlastníků, řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Vinaře (dále jen KoPÚ). Za účelem vyrovnání katastrálních hranic se rozšiřuje obvod KoPÚ do částí kat. území Lovčice, Lipovec, Bousov, Vrdy a Žleby.

Toto oznámení se v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění, vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky, na úřední desce Městyse Bílé Podolí, Obecního úřadu Vinaře, Lipovec, Bousov, Žleby a Vrdy (současně se uveřejňuje i v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz).

Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora, Státní pozemkový úřad