Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Více informací naleznete zde:

https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu

Vkladatel: Obec Vinaře (ID DS: terby5j, IČO: 00236578)

Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška

Číslo právního předpisu: 1/2023

Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Datum vydání právního předpisu: 10.12.2023

Zákonné zmocnění: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za obecní systém odpadového hospodářství

Oblast právní úpravy: místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Účinnost právního předpisu: 01.01.2024

Právní předpis, který je rušen nebo měněn: 1/2022: Obecně závazná vyhláška obce Vinaře, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 29.12.2023