V roce 2006 došlo na přelomu března a dubna k povodni na velké části území ČR. Způsobila je kombinace vydatných srážek a prudkého oteplení, které vedlo k rychlému tání bohaté sněhové pokrývky.

Tato událost postihla i naši obec. Řeka Doubrava i Mlýnský potok se vylily ze svých břehů a zaplavily silnice.