Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Závazné ukazatele rozpočtu byly stanoveny paragrafy.

Příjmy: 3 824 600,- Kč
Výdaje: 3 824 600,- Kč

Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 10.11.2020 do 10.12.2020
Rozpočet schválen ZO dne 29.12.2020 – usnesením č. 4/10-2020

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 29.12.2020 Sejmuto:

Přílohy