Rozpočet se upravuje na straně příjmů o 140.230,- Kč a na straně výdajů o 626.230,- Kč. Rozdíl mezi příjmovou a výdajovou části ve výši 486.000,- Kč pokryje finanční rezerva.

Výdajová část se navyšuje zejména o tyto větší částky:

100.000,- Kč na nutné opravy ČOV a kanalizace,
200.000,- Kč na svoz TKO – loňské faktury v této výši byly uhrazeny až v letošním roce,
100.000,- Kč činnost místní správy – nákup nového počítače pro obnovení služby CzechPoint včetně nového softwaru a softwaru pro vedení účetnictví,
136.230- Kč na nezaplacenou daň z příjmů právnických osob za roky 2015 a 2016

Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 21. 8. 2017 – usnesením č. 2/3-2017

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 22.8.2017 Sejmuto:

Přílohy

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu