Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 5.2.2020 – usnesením č. 3/1-2020

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 6.2.2020 Sejmuto:

Přílohy