Rozpočet se nenavyšuje, pouze dochází k přesunu mezi paragrafy na výdajové straně rozpočtu. Paragraf 2310 položka 6121 (výstavba vodovodu) se ponižuje o částku 62.000,- Kč. Navyšují se paragrafy 3429 položka 5229 (příspěvek na činnost šipkařů) o částku 2.000,— Kč a 2221 položka 6121 (stavba autobusové čekárny) o částku 60.000,— Kč.

Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 27.9.2017 – usnesením č. 1/4-2017

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 28.9.2017 Sejmuto:

Přílohy