Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 25.5.2018 – usnesením č. 2/4-2018

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 31.5.2018    Sejmuto:

Přílohy