Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 17.5.2019 – usnesením č. 2/3-2019

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 23.5.2019    Sejmuto:

Přílohy