Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 15.8.2019 – usnesením č. 2/5-2019

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 15.8.2019    Sejmuto:

Přílohy