Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 15.11.2017 – usnesením č. 2/6-2017

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 16.11.2017 Sejmuto:

Přílohy