Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 13.12.2017 – usnesením č. 2/7-2017

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 14.12.2017 Sejmuto:

Přílohy