Rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne 22.11.2018 – usnesením č. 7/9-2018

Starosta: Josef Brom

Vyvěšeno: 27.11.2018    Sejmuto:

Přílohy