Směrnice č. 3 – 2017 – dodatek č. 1 – 2019

Oběh účetních dokladů

Oddíl V. Oběh dalších (smíšených) dokladů

článek 12 – Pokladní operace


V bodě 12.2 byl nově stanoven limit pokladní hotovosti na 50 000,- Kč


Josef Brom, starosta obce

Ve Vinařích dne 20.3.2019


Směrnice projednána a schválena v ZO: Usnesení č. 11 /2 – 2019;

Datum zpracování: 19.3.2019

Směrnice nabývá účinnosti: 21.3.2019