Obec Vinaře čekají nové volby do obecního zastupitelstva. Všichni členové zastupitelstva obce ve složení Jiří Vavřina, Jiří Behůl, Karel Bárta a Roman Šulc totiž koncem roku minulého roku rezignovali. Rezignoval i starosta obce Lukáš Záruba, který svou funkci zastával od 15. července roku 2015.

Situace v obecním zastupitelstvu byla ale komplikovaná právě už od poloviny roku 2015, kdy na svou funkci rezignoval tehdejší starosta Vinař Jan Gerenda. „Rezignoval jsem z časových důvodů. Zároveň jsem podnikal a s výkonem funkce starosty obce to nešlo skloubit,” uvedl k důvodům své rezignace.

Jeho kroky však tehdy následovala místostarostka obce Eva Hartová, která písemně oznámila svou rezignaci na funkci místostarostky obce ke dni 6. července 2015.

Tím to však s rezignacemi v obecním zastupitelstvu Vinař neskončilo. Na funkci předsedy kontrolního výboru rezignoval v polovině loňského roku Pavel Růžička a odstoupil ze zastupitelstva. Náhradník Slavomír Ksandr po Růžičkově rezignaci mandát zastupitele nepřijal.

Další z náhradníků Roman Šulc se ale vyjádřil až o několik týdnů později, čímž navodil nestandardní situaci, kterou řešilo i ministerstvo vnitra. Slib zastupitele obce nakonec složil 7. srpna 2016. I tak by však počet zastupitelů příliš nízký, což bylo podle slov bývalého starosty Jana Gerendy hlavním důvodem pro rezignaci celého zastupitelstva. Důvody rezignace starosty Lukáše Záruby nejsou známy a ani se jej nepodařilo kontaktovat.

Obec vede správce

Správcem obce byl ministrem vnitra od 1. února jmenován Josef Novosad, který svou funkci bude zastávat až do prvního ustavujícího zasedání nových zastupitelů po volbách. Ty se budou konat 20. května.

Na Městském úřadě v Čáslavi už lze pro nadcházející volby podávat kandidátní listiny. Ty je třeba spolu s prohlášením kandidátů odevzdat nejpozději do 15. března do 16. hodiny.

Městský úřad v Čáslavi zároveň převzal přenesenou působnost státní správy. To znamená, že obyvatelé Vinař zde mohou vyřizovat veškeré administrativní věci spojené například s evidencí obyvatel a podobně. V obci bylo zároveň vyhlášeno rozpočtové provizorium, díky němuž lze v obci realizovat jen výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu obce a investiční výdaje jsou omezené jen na ty akce, které již byly započaty. Nelze tak například žádat o jakékoliv dotace.


Autor: Hana Kratochvílová (7. 3. 2017)
Zdroj: http://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/vinare-cekaji-v-kvetnu-nove-volby-20170307.html