ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.1.2010

Program:

  1. Návrh na zmírnění tvrdosti poplatků TKO na rok 2010.
  2. Návrh na schválení smlouvy č.651/362/2010, o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2010.
  3. Projednání zápisu finančního a kontrolního výboru.
  4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 5.
  5. Návrh na schválení dosázení lesního pozemku.

Petr Pospíšil,  starosta