ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.1.2011

Program:

  1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.6
  2. Návrh na schválení dodatky č.1 k vyhlášce obce Vinaře č.1/2007
  3. Návrh na schválení na zmírnění tvrdosti poplatků za odvoz TKO na rok 2011
  4. Projednání výsledku inventury majetku obce a návrh na vyřazení majetku z evidence
  5. Seznámení s přílohou č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb.
  6. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru
  7. Návrh na zajištění technické dokumentace školy, hřbitova a obecního úřadu
  8. Projednání vedení kroniky obce pro rok 2011
  9. Různé
  • Informace o změně dopravní obslužnosti obce

Petr Pospíšil,  starosta

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu