ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.1.2012

Program:

  1. Schválení rozpočtu obce pro rok 2012.
  2. Schválení zmírnění tvrdosti stočného pro pana Jaromíra Žáka.
  3. Schválení zmírnění tvrdosti poplatku pro pana Petra Žáka.

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno dne: 1.2.2012                      Sejmuto: 16.2.2012