ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.02.2016 od 19:10 hodin

Program:

  1. Žádost o těžbu palivového dřeva
  2. Těžba poškozené části lesa kůrovcem
  3. Situace s pitnou vodou u č.p. 159
  4. Žádost o prodej pozemků
  5. Diskuse

Lukáš Záruba, starosta


Vyvěšeno:                      Sejmuto: 25.03.2016