ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 24.11.2010

Program:

  1. Volba členů jednotlivých výborů a komisí
  2. Projednání bezúplatného převodu pozemku st. p.č. 16 v k.ú. Vinaře do vlastnictví obce
  3. Schválení funkčních požitků pro členy zastupitelstva obce
  4. Návrh na zrušení OZV č. 1/2010 obec Vinaře
  5. Projednání žádosti Městské nemocnice Čáslav o finanční příspěvek
  6. Projednání žádosti p. Karla Bárty o odstoupení z funkce předsedy  stavební komise
  7. Schválení rozpočtového opatření č. 4
  8. Schválení Podpisového formuláře – seznam pracovníků – Obec Vinaře

Petr Pospíšil,  starosta

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu