ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 30.12.2011

Program:

  1. Schválení odpisového plánu majetku na rok 2012.
  2. Schválení rozpočtového provizoria.
  3. Schválení záměru obce prodat část pozemku č. 77/1.
  4. Schválení účetních směrnic.
  5. Schválení rozpočtového opatření č. 5.
  6. Různé
  • Starosta informoval o předání klíčů od pí Pešlové po panu Pešlovi.
  • Starosta informoval, že není předána revizní kniha od žebříku od pana Pešla.

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno dne: 9.1.2012                      Sejmuto: 24.1.2012

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu