ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 30.12.2011

Program:

  1. Schválení odpisového plánu majetku na rok 2012.
  2. Schválení rozpočtového provizoria.
  3. Schválení záměru obce prodat část pozemku č. 77/1.
  4. Schválení účetních směrnic.
  5. Schválení rozpočtového opatření č. 5.
  6. Různé
  • Starosta informoval o předání klíčů od pí Pešlové po panu Pešlovi.
  • Starosta informoval, že není předána revizní kniha od žebříku od pana Pešla.

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno dne: 9.1.2012                      Sejmuto: 24.1.2012