ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 11.12.2014 od 19:00 hodin

Program:

  1. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  2. Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku ze psů
  3. Zpráva kontrolního výboru
  4. Zpráva finančního výboru
  5. Pokračování v obnově lesa 801Va11 dle schválených lesních hospodářských osnov
  6. Žádosti na kácení dřevin v k.ú. Vinaře
  7. Schválení plánu inventur za rok 2014
  8. Nákup zařízení dle nabídky
  9. Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě č. 651/364/2010 na zajištění dopravní obslužnosti
  10. Uzavření smlouvy pro vedení účetnictví v roce 2015

Jan Gerenda, starosta


Vyvěšeno: 21.12.2014                     Sejmuto: