ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 30.12.2013

Program:

  1. Dodatek č. 10 ke smlouvě č. S/100183105324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
  2. Rozpočet na rok 2014
  3. Odměna zastupiteli Jiřímu Behůlovi
  4. Žádosti na kácení dřevin v k.ú. Vinaře

Jan Gerenda, místostarosta


Vyvěšeno: 3.1.2014          Sejmuto: 20.01.2014

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu