ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 29.12.2014 od 19:00 hodin

Program:

  1. Dodatek č.11 ke smlouvě č.S/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
  2. Změna územního plánu
  3. Rozpočet na rok 2015
  4. Spisový řád
  5. Městská nemocnice Čáslav – příspěvek
  6. Kontejnery na použité oděvy, obuv a hračky – společnost REVENGE, a.s.
  7. Neplatiči odpadů
  8. Zpráva kontrolního výboru

Jan Gerenda, starosta


Vyvěšeno: 8.1.2015                     Sejmuto: