ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 4.3.2009

Program:

  1. Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dopravní obslužnosti v roce 2009.
  2. Návrh na úpravu finančních požitků členům ZO Vinaře.
  3. Projednání žádosti JUDr. Fišera Zdeňka ohledně změny účtování stočného.
  4. Projednání zápisu z odboru ŽP MěÚ Čáslav ohledně řešení odtoku vody z polí podél silnice č. III/33729.

Petr Pospíšil,  starosta