ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.2.2010

Program:

  1. Informace o  současném stavu podané žádosti na SKÚ SFŽP.
  2. Návrh na schválení „Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace“.
  3. Návrh na schválení zadávací dokumentace.
  4. Návrh na jmenování členů do výběrové komise.
  5. Návrh na schválení seznamu firem k oslovení dle nabídky.
  6. Návrh na schválení smlouvy s CONFIN Partner.

Petr Pospíšil,  starosta