ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 11.5.2009

Program:

  1. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.
  2. Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2008.
  3. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1.
  4. Projednání žádosti o odkoupení části obecního pozemku č. 1054/1.
  5. Projednání žádosti Diakonie ČCE – středisko Čáslav o finanční dar.
  6. Návrh na úpravu mzdy pro účetní obce.
  7. Návrh na schválení faktury firmy CONFIN Partner s.r.o.

Petr Pospíšil,  starosta

Bankovní spojení

Bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB

IČO: 00236578
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Vinaře 44 (pošta Čáslav), 286 01
Datová schránka ID: terby5j
Telefon: +420 607 769 616
Email: ou@vinare.cz
Web: http://www.vinare.cz

Běží na PRO Samosprávu