ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.4.2011

Program:

  1. Návrh na schválení víceprací na dokončení II. etapy kanalizace v obci Vinaře
  2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.1

Petr Pospíšil,  starosta


Vyvěšeno:  10.5.2011